پژوهش –369

یکشنبه 7 آبان 1396 ساعت 18:10
مکانیسم پیشنهادی اثر سیستئین بر نانو ذره طلا42بهینه سازی مقدار عصاره بید مصرفی برای سنتز نانوذرات طلا43بهینه سازی نمک طلا در سنتز نانو ذرات 44بهینه سازی pH .......................................................................................................................45بررسی پایداری نانوذرات طلای سنتز شده با عصاره پوست درخت بید47تصاویر میکروسکوپ الکترونی […]

 
ادامه مطلب ...

پژوهش –370

یکشنبه 7 آبان 1396 ساعت 18:10
1-4-7 نانو میله های طلا .......................................................................................................................161-4-8 نانو سیم ها..................................................................................................................................181-4-9 نانو مواد صفر بعدی....................................................................................................................181-4-10 نقاط کوانتومی..........................................................................................................................181-4-11 نانو ذرات لپیدی......................................................................................................................191-4-12 نانو ذرات پلیمری....................................................................................................................201-5 نانو ذرات طلا................................................................................................................................211-6 خواص نوری نانو ذرات طلا..........................................................................................................231-7 انواع پلاسمون سطحی....................................................................................................................241-8 محاسبات کمی خواص نوری نانو ذرات طلا..................................................................................281-9 پارامترهای […]

 
ادامه مطلب ...

پژوهش –382

یکشنبه 7 آبان 1396 ساعت 18:10
1- اصل حقیقت جویی : تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هر گونه پنهان سازی حقیقت.2- اصل رعایت حقوق : التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان ٬حیوان و نبات ) […] 
ادامه مطلب ...

پژوهش –387

یکشنبه 7 آبان 1396 ساعت 18:10
جدول (3-12). مربوط به مدل آدامز – بوهارت برای ستون 8سانتی متر66جدول( 4-1). مربوط به ستون های 4سانتی متر و 6سانتی متر 8سانتی متر72جدول(4-2). جمع بندی کلی نتایج81جدول (4-3): مرحله‌ی اول Anfis84جدول (4-4): مرحله‌ی دوم Anfis85جدول (4-5): مرحله‌ی سوم Anfis86جدول […]

 
ادامه مطلب ...

پژوهش –388

یکشنبه 7 آبان 1396 ساعت 18:10
1)پلی ساکاریدها، مانند: نشاسته، سلولز، لیگنین و کیتین2)پروتئینها، مانند: ژلاتین، کازئین، گلوتن گندم، ابریشم، پشم3)لیپیدها، که شامل: چربیهای حیوانی و روغنهای گیاهی مانند روغن کرچک4)پلی استرهای تولید شده بوسیله میکروارگانیسمها یا بوسیله گیاهان مانند پلی هیدورکسی آلکانوآت ها(PHA) و پلی […] 
ادامه مطلب ...
( تعداد کل: 107 )
   1       2       3       4       5       ...       22    >>